Bài viết liên quan

BSF Biotech R&D Center Tri ân lão nông tri điền 20/11/2023

BSF Biotech R&D Center Tri ân lão nông tri điền 20/11/2023

Nông nghiệp Việt Nam trước đây là nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc chủ yếu vào tự nhiên. Nghề nông cơ bản được cha truyền con nối, truyền bá kinh nghiệm sản xuất của...