Đào tạo Hướng Nghiệp

Đào tạo & Huấn luyện:

Đào tạo & Huấn luyện:

Trong lĩnh vực Nông nghiệp hay chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thuỷ sản…), công nghệ sinh học (CNSH) cũng không ngoại lệ, để có được công việc ổn định,...

Đọc thêm